Čo je polymočovina?

Polymočovina (polyurea) sa dnes úspešne používa v širokom spektre aplikácií. Ide o skutočne pozoruhodnú technológiu pre nátery, izolácie a tesniace hmoty. Z dôvodu ochrany proti korózii a oderuvzdornosti sa polymočovinové nátery a izolácie čoraz častejšie používajú na betón a oceľ. Vzhľadom na rýchle tuhnutie, vysokú rozťažnosť, odolnosť a abrazívne vlastnosti majú veľké výhody oproti konvenčným materiálom aj v spojovacích výplniach a tmeliacich aplikáciách. Polymočovina sa môže lisovať a tvarovať striekaním do foriem. Podobným spôsobom sa polymočovina používa aj v aplikáciách architektonických výliskoch fascií ako pevný ochranný povlak na penovom polystyréne (EPS).

Nové aplikácie a trh sa neustále rozširujú. Príležitosti na tvorivé využívanie polymočoviny v budúcnosti sú neobmedzené. Dôležité je porozumieť tomu, že samotný termín polymočovina opisuje určitú polymérovú technológiu, nejde o konkrétny náterový systém ani špecifikáciu. Ide o naozaj vynikajúcu technológiu, ktorá sa môže aplikovať v mnohých rôznych zloženiach a rozsahoch fyzikálnych vlastností. Existujú hybridné polymočovinové systémy a čisté polymočoviny a každý typ má konkrétne vlastnosti, výhody a nevýhody.

Vaše požiadavky na ochranný náter alebo spojovaciu výplň sa nedajú vyriešiť len pomocou samotnej polymočoviny. Musí sa inštalovať a špecifikovať v kombinácii so správnou prípravou povrchu a podkladových vrstiev, správnym zložením materiálu od výrobcu, správnym zariadením, kontrolou kvality a vyškolenými aplikujúcimi pracovníkmi.

Naším cieľom je podeliť sa s vami ako s budúcim používateľom našich výrobkov a služieb o kvalitu, informácie o polymočovine v reálnom živote, úspech a podmienky, aby bola vaša aplikácia úspešná. Dôležité je uvedomiť si, že používatelia a tvorcovia receptúr musia zohľadňovať vhodnú kombináciu zloženia, striekacieho zariadenia, prípravy povrchu, podkladových vrstiev, školenia a postupov aplikácie. Práve toto vedie k úspechu polymočoviny.

Zlyhanie polymočoviny – a vlastne aj zlyhanie každého ochranného náteru a systému poťahu – je výsledkom nesprávneho školenia, podcenenia zariadenia a nedostatočnej kompatibility materiálu alebo substrátu a nedostatočnej prípravy. Na dosiahnutie najlepších výsledkov je dôležité vždy dodržiavať písomné pokyny výrobcu systému.

výhody polymočoviny 

• Vodotesná, pevná a bezškárová
• Vynikajúca sila väzby na správne pripravené povrchy
• Odolná voči rôznym rozpúšťadlám, žieravinám a slabým kyselinám
• Pružnosť: preklenutie trhlín
• Vynikajúca odolnosť voči teplotným výkyvom
• Nízka permeabilita, vynikajúca udržateľnosť
• Neobmedzená hrúbka v stotinách milimetra v jednej aplikácii
• Striekanie, ručné miešanie a materiály triedy tmelov
• Odolná voči poveternostným vplyvom: tuhne pri teplote –30 °C
až po teplotu vyššiu ako 150 °C, a to aj pri vysokej vlhkosti
• Žiadne prchavé organické látky a slabý alebo žiaden zápach
• Niektoré systémy sú schválené na použitie s pitnou vodou

Použitie polymočovinových ochranných náterov

• Utesnenie proti vode
• Ochrana proti korózii
• Oderuvzdornosť
• Chemická odolnosť, odolnosť voči vplyvom prostredia a poveternostným vplyvom
• Dekorácie
• Posilnenie štruktúry

Na tieto typy aplikácií ochranných náterov sa desaťročia používali tradičné materiály, ako sú farby, epoxidy, sklolaminát a vinylestery.

So samotnou technológiou polymočovinových náterov, ktorá je novšia a modernejšia ako tieto tradičné náterové systémy, majú používatelia už niekoľkodesaťročné skúsenosti. Ponúka mnohé výhody pre vlastníkov, tvorcov receptúr a dodávateľov.

Najdôležitejšie výhody predstavujú dosiahnuteľné fyzikálne vlastnosti, rýchle tuhnutie a rýchle obnovenie prevádzky.

Okrem toho sa polymočovinové nátery môžu aplikovať na mnohé rôzne substráty (betón, kovy, drevo a ďalšie) v širokom rozsahu teploty a vlhkosti prostredia. Dôležité je poznamenať, že ako všetky ochranné nátery, aj polymočovina vyžaduje správnu prípravu povrchu a skúšky riadenia kvality počas aplikácie.

Najdôležitejšou výhodou polymočoviny je rýchle tuhnutie, ktoré významne skracuje odstávku zariadenia. V porovnaní s tradičnými nátermi sa v prípade polymočoviny obnovenie prevádzkyschopnosti priestoru dosahuje obyčajne omnoho rýchlejšie, a tak sa skrátia dni a týždne odstávky, ktoré predstavujú straty výnosov, pretože vlastníci môžu omnoho rýchlejšie začať znova používať zariadenie. Odstávka je hlavný problém: odstavenie zariadení, ako sú vodné nádrže, čističky odpadových vôd, parkovacie garáže a nádrže na skladovanie chemikálií, pri údržbe a aplikácii tradičných náterov, ktoré na vysušenie potrebujú omnoho dlhší čas, stojí vlastníkov nemalé finančné prostriedky.

 

Vo väčšine priemyselných použití sa polymočovina aplikuje striekaním, čo je rýchla aplikácia s presnými pomermi a miešaním. Striekanie v jednom alebo viacerých prechodoch umožňuje aplikovať prakticky ľubovoľnú hrúbku. Okrem toho polymočovina umožňuje zahrnúť prvky, ako sú aditíva proti kĺzavosti a povrchová textúra, farby stabilné voči ultrafialovému žiareniu, a dokonca sú možné aj systémy pre pitnú vodu schválené nadáciou KTW.

Vzhľadom na dosiahnuteľné fyzikálne vlastnosti sa s polymočovinou prakticky nedá porovnať žiaden náter. Polymočovina, ktorá úplne závisí od spôsobu prípravy a aplikácie materiálu, sa môže pripraviť tak, aby sa dosiahlo obrovské spektrum vlastností od vysokej rozťažnosti po vynikajúcu pevnosť v ťahu na tvrdých alebo mäkkých povrchoch

 

 

 Poťahy s polymočovinou

Polymočovina je ideálna pre poťahy nádrží, poťahy korieb, poťahy bazénov a ďalšie aplikácie. K niektorým vlastnostiam, ktorými sa technológia poťahov z polymočoviny vyznačuje, patria vynikajúca chemická odolnosť voči mnohým kvapalinám s vysokou hodnotou nánosu, rýchle tuhnutie a veľmi nízka menovitá priepustnosť. Polymočovina je správny výber na použitie v mnohých aplikáciách zabezpečenia vodotesnosti, ochrany proti korózii, namáčania a poťahov.

Okrem toho sa polymočovina môže aplikovať na mnohé rôzne substráty (betón, kovy, drevo a ďalšie) v širokom rozsahu teploty a vlhkosti prostredia. Dôležité je poznamenať, že ako všetky ochranné nátery, aj polymočovina s pozoruhodnými výhodami a rýchlym tuhnutím vyžaduje správnu prípravu povrchu a skúšky riadenia kvality počas aplikácie.

Ak sú povrchy pripravené správnym spôsobom, polymočovina poskytuje vynikajúcu adhéziu a používa sa ako náhrada za sklolamináty, epoxidy, polyuretány a ďalšie spevnené poťahové systémy. Polymočovinové nátery sa považujú za najlepšie v prípadoch, keď sa vyžaduje pevný, pružný (alebo tvrdý) poťah, pretože sa v nich kombinuje nízka permeabilita a vysoká nárazuvzdornosť s vysokou pevnosťou v ťahu a rozťažnosťou.

Polymočovina sa bežne používa ako primárny izolačný materiál nádrží, ako aj materiál na sekundárne izolačné štruktúry. Vzhľadom na rýchle tuhnutie a rýchle obnovenie prevádzky, možnosť dosiahnuť farby stabilné voči ultrafialovému žiareniu a vynikajúce fyzikálne vlastnosti v porovnaní s bežnými poťahmi sa technológia poťahov z polymočoviny používa aj v mnohých svetových akváriách.

Polymočovina sa široko používa aj v odvetví vody a odpadových vôd, kde predstavuje ideálne poťahy pre väčšinu vodných nádrží vrátane nádrží na slanú vodu. Viaceré polymočovinové systémy sú k dispozícii pre aplikácie v oblasti pitnej vody a skladovania a zásobovania vodou. Polymočovina je odolná aj voči väčšine chemických plynov, ktoré vznikajú v čističkách odpadových vôd.

Polymočovina sa odporúča aj pre poťahy potrubí s veľkým priemerom, šachtice, čisté studne a nádrže na spracovanie pitnej a nepitnej vody, bazény a zásobníky, prečerpávacie stanice a zásobníky vody na hasenie požiarov. K dispozícii sú aj polymočoviny bez obsahu prchavých organických látok v kvalite na nanášanie štetcom na malé opravy a obnovu a v kvalite tesniacej hmoty pre dilatačné štrbiny

 

Tesniace hmoty a tmely s polymočovinou

Polymočovina sa dnes úspešne používa ako univerzálna spojovacia výplň a tmeliaci a tesniaci materiál. Polymočovina totiž môže zabezpečiť trvanlivé, pružné tesnenie odolné voči poveternostným vplyvom a vplyvom dopravy pre všetky typy stavebných spojov, ako sú dilatačné spoje a nepravé škáry v murovaných podlahách, obvodových spojoch, paneloch a dverách, zásobníkoch na vodu a ďalšie aplikácie. Polymočovina má aj vynikajúce vlastnosti na preklenutie trhlín vďaka vysokej rozťažnosti a pevnosti v ťahu.

Rýchlejšia inštalácia so širokým spektrom aplikácií je výsledkom rýchleho tuhnutia a necitlivosti na vlhkosť. Ako obyčajne, vždy je nevyhnutná správna príprava povrchu a správny stav substrátu.

 

Príprava povrchu na použitie polymočoviny

Polymočovina sa skutočne môže pripraviť s niektorými pozoruhodnými fyzikálnymi vlastnosťami vrátane zlepšenej adhézie. Dôležité však je poznamenať, že skoro všetky úspešné aplikácie polymočoviny zahŕňajú správnu prípravu povrchu a testovanie, ako ukážeme v ďalšej časti.

Vo väčšine aplikácií sa okrem postupov a techník správnej prípravy povrchov dôrazne odporúča používanie podkladových vrstiev. O najlepšej kompatibilnej kombinácii systémov a podkladových vrstiev pre každý konkrétny substrát by ste sa mali vždy poradiť s dodávateľom materiálu.

Príprava betónového povrchu

Za prvé, v prípade betónu by tuhnutie malo trvať minimálne 28 dní pri teplote 21 °C. Hydratácia však pokračuje dokonca aj potom. Čím dlhšie preto budete čakať, tým lepšie. S cieľom zaručiť, že betón úplne stvrdne, že má povrch správne vlastnosti a že sa dá dosiahnuť správna adhézia systému, sa musí vždy testovať obsah a prestup vody. Často sa vyžaduje, aby betónový systém mal bariéry proti parám alebo iný systém vodotesnosti s cieľom zabrániť prieniku vody, čo by nakoniec mohlo viesť k delaminácii a zlyhaniu samotného systému náteru. Okrem toho sa musia všetky zložky maziva a ďalšie cudzie látky na povrchu odstrániť pieskovaním, brokovaním, mechanickým zoškriabaním alebo vhodnými chemickými prostriedkami. Musí sa určiť dráha všetkých trhlín, ktoré sa nájdu v betóne, trhliny sa musia vyplniť vhodným materiálom kompatibilným so systémom podkladovej vrstvy a všetky povrchové póry sa musia vyplniť rovnakým materiálom. Všetky ostré alebo hrubé časti povrchu sa musia obrúsiť, aby sa predišlo vyčnievaniu. Nakoniec, aby sa podporila správna adhézia podkladovej vrstvy a polymočovinového systému, na povrchu betónu sa musí vytvoriť profil zvyšujúci drsnosť.

Príprava oceľového povrchu

Aj pre oceľové povrchy je dôležité, aby sa na nich nevyskytovali nečistoty, ako sú hrdza, soli a špina. Všetky zvary musia byť bez pórov a ostrín, ostré výčnelky sa musia nahladko obrúsiť. Pred aplikáciou podkladovej vrstvy a polymočovinového systému sa musí otestovať stav povrchu.

Povrchová úprava, ktorá zabezpečí mechanickú a chemickú adhéziu polymočoviny a podkladových vrstiev, sa vytvorí opracovaním oceľového povrchu prakticky na bielu konečnú úpravu a ponechá sa profil 50-100 μm.

 Trhy a aplikácie polymočoviny

Polymočovina je skutočne pozoruhodná technológia so širokým spektrom využitia, ktorého limity určuje len vaša predstavivosť. Podobne ako v prípade každého náterového systému je však potrebné zaručiť správnu prípravu povrchu, použitie správneho aplikačného zariadenia a kompatibilných podkladových vrstiev. V nasledujúcich odsekoch zistíte, kde a ako sa polymočoviny úspešne používajú na celom svete.

Nátery a poťahy pre rúry a potrubia

Polymočovinové nátery a poťahy sa v zvýšenej miere používajú na ochranu oceľových rúr pred koróziou. Polymočovina preukázala schopnosť vydržať dlhšie ako farby, čo znižuje potrebu údržby a náklady. Pre potrubia, ktoré sa izolujú polyuretánovou penou, predstavuje polymočovina výborný ochranný náterový systém. Aj pri práci na rekonštrukcii infraštruktúry sa polymočoviny používajú na vrstvy vo vnútri vodovodných a kanalizačných rúr.

Nátery mostov

Polymočovina vydrží dlhšie ako farby a odoláva korózii a to je dôležitý dôvod, prečo tieto systémy používajú v špecifikáciách náterov na mostoviny a konštrukcie mostov ministerstvá a dopravné úrady na celom svete. Nátery na oceľ a betón predstavujú najčastejšie využitie polymočovinových náterov na mostoch.

Spojovacia výplň/tmel

Polymočovina sa úspešne používa ako univerzálna spojovacia výplň a tmeliaci a tesniaci materiál, pretože zabezpečuje trvanlivé a pružné tesnenie odolné voči poveternostným vplyvom a vplyvom dopravy pre všetky typy budov a má aj vynikajúce vlastnosti na preklenutie trhlín vďaka vysokej rozťažnosti a pevnosti v ťahu. Vzhľadom na rýchle tuhnutie a necitlivosť na vlhkosť ponúka rýchlejšiu inštaláciu so širokým spektrom aplikácií. Ako obyčajne, vždy je nevyhnutná správna príprava povrchu a správny stav substrátu.

Nátery nádrží

Oceľové nádrže sa môžu chrániť pred koróziou, chemikáliami a ďalšími poveternostnými vplyvmi a prvkami pracovného prostredia pomocou polymočovinových náterov. So správnou prípravou povrchu, stavom substrátu, výberom zloženia, podkladovými vrstvami a postupmi aplikácie polymočovina rýchlo tuhne a dlho vydrží. Životnosť starších nádrží sa môže predĺžiť pomocou polymočoviny a polymočovina môže ponúknuť aj obmedzené štruktúrne vlastnosti. Tieto systémy sa môžu aplikovať počas prvotnej stavby alebo pri rekonštrukcii. Polymočoviny rýchlo tuhnú a vďaka tomu sú ideálne na rekonštrukciu, pretože odstávka sa v porovnaní s inými konkurenčnými materiálmi minimalizuje.

Uskladnenie a izolácia palív

Polymočovina sa bežne používa vo vaniach palivových nádrží a sekundárnej izolácii potrubí, pretože je odolná voči mnohým palivám a chemikáliám. Vždy sa však vyžadujú nevyhnutné testy kompatibility a príprava povrchu, pretože polymočovina nie je odolná voči všetkým chemikáliám.

Zmiernenie následkov výbuchu pomocou polymočoviny

V náteroch stien na ochranu proti výbuchom bômb sa polymočovina používaná v kompozitnom systéme s inými materiálmi osvedčila ako mimoriadne trvanlivý a odolný materiál.

Ďalšie aplikácie

Časti karosérií pretekárskych automobiloví
Umelé skaly
Príprava foriem

Poťahy nádrží

Vzhľadom na výhodu rýchlej aplikácie a schopnosť prilepiť sa na správne pripravené substráty sú polymočoviny ideálne na základné poťahy nových zásobných nádrží a tiež v rekonštrukčných projektoch. Polymočovinové poťahy sú odolné voči mnohým priemyselným kvapalinám a chemikáliám.

Použitie v námorníctve

Polymočovina môže byť veľmi efektívna pri ochrane ocele, hliníka a sklolaminátu v rôznych vodných športoch a komerčných aplikáciách v námorníctve nad aj pod hladinou vody. Polymočoviny sa používajú v mnohých aplikáciách v námorníctve zabezpečujúcich odolnosť voči oderu, chemikáliám a korózii od tlmenia zvuku na rybárskych člnoch po poťahy na nádržiach na ryby, ochranu trupu a poťahy na spodné časti lodí.

Nátery na strechy

Polymočoviny sú vynikajúce ochranné plášte na strechy z polyuretánovej peny vzhľadom na široký rozsah fyzikálnych vlastností, ktoré možno nastaviť. Polymočovinové nátery sa môžu pripraviť tak, aby vyhovovali konkrétnym požiadavkám na účinnosť. Niektoré polymočovinové náterové systémy majú stabilné farebné vlastnosti a odrazivosť. Použitím týchto odrážajúcich náterov sa môže znížiť spotreba energie na kúrenie a chladenie v budovách. Rýchle tuhnutie a necitlivosť na vlhkosť umožňujú aj rýchlejšiu inštaláciu so širokým spektrom aplikácií. Ako obyčajne, vždy je nevyhnutná správna príprava povrchu a správny stav substrátu.

Poťahy pre čističky odpadových vôd

Základné a sekundárne izolačné poťahy betónu z polymočoviny rýchlo tuhnú a sú odolné voči chemikáliám a oderom. Vzhľadom na tieto vlastnosti sú aplikácie polymočoviny v odvetví čistenia odpadových vôd ideálne.

Poťahy pre šachtice a kanalizáciu

Schopnosť polymočoviny riešiť mnoho aktuálnych problémov s prenikaním spodných vôd a rýchlosť inštalácie vedú k rýchlemu rastu trhu s polyuretánovými poťahmi pre šachtice. Existuje veľká požiadavka na poťahy a opravu štruktúry mnohých mestských a súkromných vodovodných systémov. Polymočovina a základné podkladové vrstvy so správnou prípravou povrchu a stavom substrátu sa môžu aplikovať rýchlo a prevádzka priestoru sa obnoví omnoho rýchlejšie ako v prípade použitia konkurenčných systémov. Polymočovina má schopnosť vytvárať jednoliate, trvanlivé poťahy, ktoré chránia priestor pred prenikaním sedimentov alebo spodných vôd do systému mestských odpadových vôd.

Ochrana koľajiska a poťahy železničných vagónov

Izolácia železničných vagónov proti kvapalinám má často poťah z polymočoviny vzhľadom na výhodnú vodotesnosť a odolnosť voči chemikáliám. Pevnosť polymočoviny a oderuvzdornosť sú užitočné vlastnosti v železničných vagónoch s násypníkmi, v ktorých sa často prepravuje uhlie, piesok a iné abrazívne materiály. Ak sa polymočovina aplikuje správne, vydrží dlhšie ako iné konvenčné systémy a rýchlo sa nanáša.

Označovanie pruhov

Polymočovina ako rýchlo tuhnúci materiál je ideálna na použitie na označovanie pruhov a na značky na chodníkoch. V závislosti od zloženia sa prevádzka na povrchu vozovky a používanie chodníka môžu obnoviť už niekoľko minút po aplikácii. Polymočovina je omnoho trvanlivejšia ako iné nátery a intervaly medzi cyklami údržby sú omnoho dlhšie. Polymočovina je preto ideálnou voľbou vzhľadom na cenu a prevádzkovú návratnosť.

Striekanie do foriem

Pri súčasnom vývoji striekacích aplikátorov s nízkym výkonom sa polymočovina využíva na striekanie v tvarovacích procesoch čoraz častejšie. Polymočoviny sa v zariadeniach pre viaceré zložky presne miešajú a dávkujú a majú veľmi krátky reakčný čas. V priebehu niekoľkých sekúnd po aplikácii sú tieto materiály suché na dotyk, a tak sa významne skráti čas otvorenia formy. Pri príprave sa fyzikálne vlastnosti týchto materiálov môžu upraviť, aby sa dodržali požiadavky aplikácie.

Poťahy korieb automobilov

Poťahy korieb automobilov z polymočoviny tvoria odolné, vodotesné a vzduchotesné trvalé poťahy vonkajších častí ľahkých nákladných automobilov, sklápacích nákladných automobilov a všeobecne oceľových zásobníkov. Tieto trvanlivé, oderuvzdorné poťahy, ktoré sa jednoducho čistia, chránia úžitkové nákladné vozidlá pred náročným prevádzkovým prostredím. Tieto poťahy chránia nákladné vozidlá a kontajnery aj pred poškodením hrdzou a koróziou. Polymočovinové poťahy, ktoré možno aplikovať v rôznych hrúbkach, sa môžu použiť tak, aby splnili všetky konkrétne aplikačné požiadavky. K dispozícii sú v mnohých farbách a poťahy striekané na korbu nákladného automobilu sa môžu naniesť aj na hornú hranu korby nákladného automobilu, aby sa zabezpečila ďalšia ochrana pred nárazmi a odieraním.

Zábavné parky a dekoratívny dizajn

Polymočovina sa často používa v zábavných parkoch v ochranných náteroch na pene, penovom polystyréne a ďalších štruktúrach, ktoré vytvárajú umelé skaly, jazierka a vonkajšie prostredie, ozdobné priečelia budov a tematické postavy.

Dlažby a poschodové garáže

Vzhľadom na možnosť rýchlej inštalácie sú polymočovinové dlažbové systémy veľmi obľúbené a tieto systémy prinášajú aj ďalšie dôležité výhody. Polymočoviny sú veľmi odolné, a preto sú skvelé na použitie v oblastiach s rušnou premávkou. Používajú sa aj v čistých alebo znečistených priestoroch na zabezpečenie vodotesného a ochranného poťahu, ktorý ich chráni od zaťaženia vyplývajúceho z denného čistenia. Polymočovinové dlažbové systémy možno dokonca pripraviť tak, aby boli pružné a odolné a chránili tak predmety, ktoré spadnú na dlážku.

Poťahy pre akváriá

Výhody polymočoviny sa využívajú aj v akváriách. Polymočovina je žiadaný systém pre akváriá pre jej schopnosť vytvoriť steny so správne prispôsobeným tvarom a tematickými ozdobami. Vlastníci zariadení sa rozhodujú pre polymočovinu, pretože predstavuje vodotesný poťah aplikovaný striekaním, ktorý je dostupný v rôznych farbách a jeho inštalácia umožňuje rýchle obnovenie prevádzky.

Krajina a izolácia proti vode

Podobné výhody polymočoviny objavili krajinní architekti a dodávatelia. V tomto odvetví sa polymočovina často používa na vytvorenie základného izolačného poťahu na zachytávanie vody v jazierkach a výzdobu nádrží. Pri aplikácii polymočoviny na pôdu sa často požíva geotextilný materiál. Ako obyčajne, pri aplikovaní polymočoviny na betón a väčšinu ďalších substrátov je dôležitý správny stav povrchu.

Architektonické návrhy

Polymočovina sa v architektonických návrhoch často používa v ochranných náteroch na pene, penovom polystyréne a ďalších štruktúrach, ktoré vytvárajú umelé skaly, jazierka a vonkajšie prostredie, ozdobné priečelia budov a tematické postavy. Použitie je teda veľmi podobné použitiu v zábavných parkoch. Polymočovina sa úspešne používa aj na filmových dekoráciách a v divadelnom javiskovom dizajne.

Automobilové palubné dosky a lisované diely palubných dosiek od výrobcov originálnych zariadení

Polymočovina sa v mnohých druhoch využitia môže aplikovať striekaním, nalievaním do otvorených foriem alebo reakčným vstrekovaním do foriem. Polymočovinové systémy reakčného vstrekovania do foriem sa použili na odlievanie mnohých dielov automobilových palubných dosiek. V súčasnosti sa mnohé diely bežne vyrábané zo sklolaminátu nahrádzajú mnohými aplikáciami striekania do foriem. Existuje mnoho využití tohto systému tvarovania: kĺzačky vo vodných parkoch, plakety, architektonické dekoratívne lisovanie, automobilové palubné dosky a spojlery a možné sú mnohé ďalšie aplikácie.

Ihriská a vodné parky

Aplikácie zahŕňajúce lisované kĺzačky, ochranné nátery na sedadlách v zariadeniach na suché a mokré atrakcie v zábavných parkoch, poťahy nádrží, izolácia proti vode, akváriá a betónové sedadlá na štadiónoch predstavujú len niekoľko z možných aplikácií, v ktorých sa polymočovina bežne používa v zábavnom priemysle a zábavných parkoch.

Vzhľadom na rýchle tuhnutie a jednoduchšiu údržbu sa používanie polymočovín všeobecne rozširuje: nahrádzajú farby a sklolaminát v mnohých aplikáciách.