Striekané polyuretán technológie Wintermann®

Striekané polyuretán technológie Striekacia polyuretánová pena sa vykonáva priamo na stavenisku, bez prerušenia pri práci a dodatočných prvkov na upevnenie a ochranu izolačnej vrstvy, ktoré sú problematické pri výrobe prefabrikovaných izolácií.