Striekané polyuretán technológie

Striekacia polyuretánová pena sa vykonáva priamo na stavenisku, bez prerušenia pri práci a dodatočných prvkov na upevnenie a ochranu izolačnej vrstvy, ktoré sú problematické pri výrobe prefabrikovaných izolácií.

Proces striekania je založený na rovnomernej aplikácii polyuretánovej peny na vopred pripravený podklad vo vrstvách s hrúbkou približne 10 až 15 mm. Izolačná vrstva z polyuretánovej peny môže mať v konečnom dôsledku akúkoľvek hrúbku.

Izolácia striekaním môže byť úspešne vykonaná na nerovných povrchoch a dokonca aj na miestach ťažko dostupných pre iné izolačné metódy. Vynikajúca priľnavosť k podkladu pena eliminuje potrebu ďalších upevňovacích prvkov a ochrany izolačnej vrstvy a znižuje hmotnosť chránenej konštrukcie.

Nespornou výhodou tejto izolačnej metódy je krátka doba realizácie a rýchlosť jej realizácie, čo efektívne skracuje dobu renovácie budovy.

Nastrek polyuretánu je veľmi silne reagujúca zmes  rýchlo  rastie a rýchlosť jeho hnutia je rýchla záleží od hrúbky nástenku , pretože v priebehu niekoľkých sekúnd stvrdne, ide o tvrdú  uzavretú penu s uzavretou štruktúrou pórov ktorá sa používa aj ako hydroizolácia.